Inspiracje Moniki

Przemyślenia i inspiracje

Social Navigation

Licytacje komornicze

Finanse

Na licytacjach komorniczych można obecnie kupić wiele ruchomości i nieruchomości po cenach dużo niższych niż rynkowe. To dobra opcja przede wszystkim, jeśli chcemy kupić mieszkanie bądź auto czy inny pojazd. Na licytacje komornicze trafiają przedmioty, ruchomości i nieruchomości, które należą do majątku dłużnika. Jeśli komornik sądowy nie jest w stanie wyegzekwować należności z wynagrodzenia, konta bankowego czy w jakiś inny sposób, wtedy zajmuje przedmioty, które są własnością dłużnika. Celem licytacji komorniczej jest zdobycie środków na zaspokojenie potrzeb wierzyciela. Najczęściej licytacje mają ceny wywoławcze dużo niższe niż ceny rynkowe, dzięki temu są dobrą okazją do zakupu mieszkania. Wada takiego rozwiązania jest oczywiście fakt, że decydujemy się na konkretne mieszkanie i nie mamy zbyt dużego wyboru, jeśli chodzi o lokalizację czy inne kwestie, na które mamy wpływ w przypadku, gdy kupujemy mieszkanie na wolnym rynku.

Osoby, które chcą kupić mieszkanie na licytacji komorniczej, mają możliwość wcześniejszego jego zobaczenia. Gdzie najlepiej szukać informacji o lokalach przeznaczonych na licytację? Najlepiej wejść na stronę Krajowej Rady Komorniczej, często też ogłoszenia znajdziemy w lokalnej prasie i na stronach ogłoszeniowych w sieci. Aby przystąpić do licytacji i mieć prawo do licytowania, każdy uczestnik musi zapłacić wadium, czyli rękojmię w wysokości 10 procent wartości licytowanej nieruchomości. Osoby, które wygrają licytację wpłacają kwotę za nieruchomość pomniejszoną o wysokość wadium. Natomiast pozostali uczestnicy mogą liczyć na zwrot rękojmi w pełnej wysokości. Uczestnictwo w licytacji komorniczej nie powoduje więc jakichkolwiek strat finansowych. Warto przeglądać ogłoszenia o licytacjach komorniczych, gdyż dzięki nim można wiele nieruchomości i ruchomości nabyć dużo taniej. To dobre rozwiązanie, jeśli posiadamy wolne środki i chcemy zainwestować je w coś, co będzie dobrą lokatą kapitału na przyszłość.


monika

Mam na imię Monika. Lubię pisać. Masz pytania pisz moniqaa1991@gmail.com