Inspiracje Moniki

Przemyślenia i inspiracje

Social Navigation

Windykacja – kiedy korzystać

Finanse

W większości przypadków liderzy biznesu zaczynają martwić się o swoje niespłacone długi dopiero wtedy, gdy napotykają trudności w przepływie środków pieniężnych. Generalnie wierzyciele na początku wolą polegać na podejściu polubownym. Dopiero gdy ta opcja zawiedzie, myślą o skorzystaniu z firmy windykacyjnej. Jednak im szybciej zaangażują tych specjalistów, tym większe będą ich szanse na odzyskanie należności w rozsądnym czasie. Co więcej, możliwe jest nawet rozpoczęcie procesu zaraz po wystawieniu faktury , a co za tym idzie rozliczenie płatności poprzez automatyczne powierzenie jej wyspecjalizowanej firmie. W ten sposób firmy również uwolnić się od żmudnej pracy związanej z kontrolami, przypomnieniami przez e-mail lub telefonami.

Niestety, zamiast zlecać firmom monitorowanie płatności faktur przez dłużników zaraz po wystawieniu faktury, firmy z reguły czekają z wezwaniem firm windykacyjnych https://komornikbobek.pl/ do upływu terminu płatności . Jednak im więcej czasu mija, tym bardziej dłużnicy organizują swoją niewypłacalność i tym mniej są skłonni uregulować swój dług.

Rekomenduje się zatem, aby monitorowanie płatności faktur od początku procesu powierzać wyspecjalizowanym firmom. W tej chwili szanse na zwrot kosztów na czas są duże. Czasami zagrożony jest przepływ środków pieniężnych, a tym samym kondycja finansowa firmy.

Dlaczego warto korzystać z tych firm?

Dla biznesu korzystanie z firmy windykacyjnej ma kilka zalet.

Zoptymalizuj system zbierania zaległych płatności

Większość firm jest przyzwyczajona do samodzielnego dbania o spłatę zaległych długów przez swoich dłużników. Pomysł na outsourcing tej działalności nasuwa się im dopiero w przypadku siły wyższej, gdy ich dłużnicy stają się niewypłacalni i zawiodły polubowne środki ugodowe. Ponieważ są skoncentrowani na poszukiwaniu nowych perspektyw czy nowych możliwości inwestycyjnych, przywiązują niewielką wagę do regulowania niezapłaconych rachunków, a powierzenie tej działalności firmom specjalizującym się w tej tematyce ma realne zalety.

Firma zyskuje na wydajności, gdy decyduje się powierzyć zarządzanie swoimi zaległymi płatnościami profesjonalistom w tej dziedzinie. Wiedza firmy windykacyjnej często decyduje o tworzeniu wypłacalności dłużników, a to bez naruszania relacji handlowych między firmą a jej klientami. Ze swojej strony dłużnik, który stwierdzi, że ma do czynienia z profesjonalistą specjalizującym się w ściąganiu długów, z pewnością podejdzie do sytuacji poważniej. Fakt, że otrzyma on podpisane przypomnienia od tego profesjonalisty, z konieczności wywoła psychologiczny wpływ na jego poziomie, dzięki czemu zrozumie, że sytuacja się zmieniła.

Oszczędność czasu

Procedura windykacyjna jest dość czasochłonna . Pomiędzy sporządzeniem listów przypominających, a ich przekazaniem dłużnikom, nie zawsze jest łatwo obejść się bez pewnych predyspozycji. To samo dotyczy obserwacji telefonicznych, kontroli przedmiotowych informacji, analizy przyczyn braku płatności, weryfikacji informacji o kliencie, danych kontaktowych i adresowych, uzyskiwania informacji o wypłacalności dłużnik itp.

Sama spółka ma inne czynności do załatwienia, a poddanie się procedurze windykacyjnej, która nie należy do jej kompetencji, będzie nadmiernie tracić czas. Najlepszym rozwiązaniem jest wówczas wezwanie specjalistów ds. windykacji. Odciążą firmę i jej personel od pewnych zadań, pozwalając tym samym skoncentrować się na innych obszarach rozwoju. Dzięki swojej wydajności te firmy windykacyjne pozwalają firmom zaoszczędzić czas i zwiększyć produktywność.

Unikaj problemów z przepływem gotówki

Gdy dłużnicy nie dotrzymują terminów płatności, cierpią na tym przepływy pieniężne. Firma może napotkać poważne trudności w regulowaniu własnych długów lub dokonywaniu inwestycji. Takich szkód może uniknąć, korzystając ze specjalistów ds. windykacji. Skróciłby tym samym terminy płatności i jednocześnie zoptymalizowałby jego kondycję finansową. Dzięki temu firma będzie mogła spokojniej prowadzić działalność inwestycyjną, rozwojową i produkcyjną.


monika

Mam na imię Monika. Lubię pisać. Masz pytania pisz moniqaa1991@gmail.com